Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina >Openstaande wensen
.

Openstaande wensen


U ziet hieronder een overzicht van de wensen zoals die door de gebruikers van Aldfaer zijn bekend gemaakt en die nog nie zijn gerealiseerd.

Opname van een wens in deze lijst heeft geen enkele betekenis tav het al dan niet (spoedig) realiseren ervan.

NummersorteerpictogramNaamOpgenomenBeschrijvingMeer detailsBetreft
54Hoofdscherm - samenvatting 09/06/2008 - 14:56

In de samenvatting worden de datums alleen maar voor de persoon en het huwelijk volledig weergegeven. Voor de rest wordt volstaan met alleen het jaartal.
-a-Is het mogelijk om alle datums in de samenvatting volledig weer te geven?
-b-Bij het huwelijk staat "RELATIE:" met eronder de werkelijke huwelijkse staat. Is het mogelijk om dit woord ook te vervangen dooor hetzelfde wat ook op het tabblad wordt weergegeven??
Afgelopen week trof ik in het archief iemand aan die de samenvatting uitprint en dat meeneemt naar het archief. Hij vond het jammer dat ie voor elke persoon die samenvatting diende uit te printen, terwijl als alle datums volledig werden weergegeven kon ie volstaan door het gezin uit te printen.

Aldfaer Programma
55Aldfaer schermwisseling 09/06/2008 - 14:59

Normaal kan je onder Windows binnen een programma naar een volgend/vorig scherm gaan met de toetsencombinatie Ctrl+F6/Ctrl+Shift+F6. Momenteel kan dat binnen Aldfaer alleen met de muis. Volgens de help van 3.2.5 zijn deze combinaties nog vrij. Suggestie nu om naar analogie met Ctrl+(Shift)+Tab voor de tabbladen deze combinaties voor het wisselen van vensters op te nemen.

Aldfaer Programma
56Hoofdscherm - Kinderen 09/06/2008 - 15:01

Ik heb een aantal doodgeboren kinderen in het bestand staan die geen naam hebben gekregen. Ook enkele kinderen waarvan ik de naam (nog) niet weet. Is het mogelijk om een optie naamloos te maken of onbekend? Nu moet ik dat steeds invullen, en het staat niet netjes bij de uitvoer of bij het zoeken (naamloos Meijer is levenloos geboren)

Aldfaer Programma
57Hoofdscherm - Code 09/06/2008 - 15:02

In het weergaveblad (scherm) zie ik de code [tussen] staan maar alleen bij de partner. Het zou mooi zijn als die code [ ] ook bij de andere personen (kinderen ouders etc) zou verschijnen.

Aldfaer Programma
58Datumconventies 09/06/2008 - 15:05

Aldfaer accepteert bij invoer verschillende NL en GB notaties en converteert die naar de "Aldfaer" registratie. Bij invoeren van DE en FR werktalen van het programma is het wenselijk deze intelligentie dan met DE en FR notaties uit te breiden. Voor overige werktalen lijkt dat niet wenselijk, c.q. haalbaar.

Aldfaer Programma
59Database prullenbak 09/06/2008 - 15:08

Is het niet mogelijk in Aldfaer de functie prullenbak op te nemen. Dit voor de personen die verwijderd zijn. Ik heb eens...... en de rest hoeft niet uitgelegd te worden.

Aldfaer Programma
60Werkbalk - Personenlijst 09/06/2008 - 15:11

Uit niets blijkt dat personen via de Personenlijst verwijderd kunnen worden. Kan de knop "Persoon verwijderen..." (van het hoofdscherm) in de knoppenbalk van de Personenlijst worden toegevoegd?

Aldfaer Programma
61Werkbalk - menu's 09/06/2008 - 15:13

In het menu ontbreekt de optie om getuigen toe te voegen; dat kan alleen met een rechtermuisklik op "getuigen".

Aldfaer Programma
62Tabblad Huwelijk - getuigen 09/06/2008 - 15:18

Getuigen kunnen nu toegevoegd worden voor burgerlijk - en kerkelijk huwelijk. In vele gevallen zijn het dezelfde, die dan tweemaal moeten worden ingevoerd! Kan dit niet gekoppeld worden? Anderzijds voor ondertrouw kunnen geen getuigen toegevoegd worden; kan dit bij het uitval venstertje \"Getuigen toevoegen\" bijgezet worden? Deze gebeurtenis geschiedt vooraf en niet noodzakelijk met de zelfde getuigen als bij het burgelijk en kerkelijk huwelijk dat meestal op dezelfde dag plaatsvindt en met dezelfde getuigen!

Aldfaer Programma
63Standaard presentatie kinderen na scheiding 09/06/2008 - 15:22

Man hertrouwt,na scheiding en heeft bv 2 kinderen. De nieuwe echtgenote , ook gescheiden heeft ook kinderen voeg ik deze toe,komen zij bij de man terecht. ik zoek eigenlijk een mogelijkheid dat er op een rapport staat man trouwt a man trouwt b kinderen van b uit eerder huwelijk .... ... ...

Aldfaer rapporten
64Werkbalk - Vergrootglas-icoon 09/06/2008 - 15:26

Wat zou het mooi zijn als gegevenslijsten waarin naar tekst gezocht wordt, gefilterd kunnen worden op teksten waarin de zoekterm voorkomt. Een keuzevinkje "Gefilterd weergeven" geeft daarbij de keuze wel of niet filteren. Hiermee zou dan tevens de thans wat vage repeat-functie van de vergrootglas-knop wijzigen in een duidelijker functie van zoek-startknop.

Aldfaer Programma
65Werkbalk - Personenlijst 09/06/2008 - 15:29

Door in de personenlijst op de kolom Gewijzigd te sorteren krijg je onderaan niet alle personen te zien waarin recent gegevens gewijzigd werden. Ik stel vast dat volgende handelingen *geen* effect hebben op de wijzigingsdatum van een persoon: tabblad geboorte: toevoegen of wijzigen van -aangiftedatum geboorte -eender welke bron -getuigen tabblad Huwelijk -wat je ook toevoegt/wijzigt tabblad overlijden: toevoegen of wijzigen van -aangiftedatum overlijden -eender welke bron -getuigen tabblad feiten: toevoegen of wijzigen van -eender welk feit Mij lijkt dit een bug te zijn: elke wijziging van een gegeven dat verband houdt met een persoon zou een wijziging van de wijzigingsdatum van die persoon tot gevolg moeten hebben.
Conclusie: is het geen bug dan is het wel een wens.

Aldfaer Programma
66Stamboom - Onderhoud 09/06/2008 - 15:31

Optie om niet gebruikte teksten te kunnen invoeren danwel teksten te kunnen markeren als 'niet verwijderen'. In de header van de tekstrecords is hier nog wel wat ruimte voor, dus het kan zonder conversie.

Aldfaer Programma
67Hoofdscherm - Pleegkinderen 09/06/2008 - 15:35

Herman van der Woude in het forum: Dan zul je ook hebben gezien dat Patrick Vanhoucke en ik met betrekking tot de vermelding van pleegkinderen een kleine (maar niet onbelangrijke) wens hebben, namelijk vermelding van de periode (begindatum, einddatum) waarin een pleegkind in het gezin verbleef waarin het was opgenomen. Zoals met name Patrick zo duidelijk omschreef is er een principieel verschil tussen pleegkinderen enerzijds en eigen en geadopteerde kinderen anderzijds. Eigen kinderen maken vanaf hun geboorte deel uit van het gezin waarin zij terechtkwamen, geadopteerde kinderen vanaf de datum waarom zij werden geadopteerd (de datum van officiële registratie is hierbij van belang) en deze beide 'categorieën' kunnen (vanuit genealogisch standpunt gezien) hun ouderlijke familie niet verlaten. Pleegkinderen kunnen dat wel. Zij zijn ten eerste opgenomen op een bepaalde datum in hun pleeggezin opgenomen en zullen dat op een bepaalde datum ook weer hebben verlaten. Ik stel voor om bij de vermelding ven een pleegkind de vermelding van de begin- en einddata mogelijk te maken, en voor wat betreft adoptiekinderen de datum waarop zij werden geadopteerd.

Aldfaer Programma
68Rapportage Wizzard 09/06/2008 - 15:37

Als je met de wizard en nieuw sjabloon aanmaakt, en je geeft hem een eerder gebruikte naam, wordt de bestaande zonder waarschuwing overschreven. Zou dat beveiligd kunnen worden? Of in ieder geval een vraag met doorgaan ja/nee. En als je zelf instellingen wijzigt, zijn deze de volgende keer dat je Aldfaer start, weer verdwenen. Kan het zo worden gemaakt, dat deze bewaard blijven? Of dat je de instellingen van een bestaand sjabloon kunt gebruiken?

Aldfaer Programma
69Werkbalk - Personenlijst 09/06/2008 - 15:38

Soms geven gebruikers aan dat ze vinden dat de gegevens teveel vervuilen met getuigen. Vandaar de wens tot het filteren van de Personenlijst. In eerste instantie dus om getuigen al dan niet zichtbaar te hebben, bijvoorbeeld met een vinkje. Maar wellicht is een uitgebreider filter mogelijk.

Aldfaer Programma
71Werkbalk - Tonen Groepen 09/06/2008 - 15:41

Ik heb een wens met betrekking tot het weergeven van de personen in groepen, eventueel voor een volgende versie. Als ik naar de groepen ga, zie ik links de groep en rechts de personen in die groep. Kan het mogelijk gemaakt worden dat je daar dezelfde gegevens op dezelfde wijze weergegeven ziet als in de personenlijst? Als je heel veel personen in een groep hebt zitten, is het makkelijker zelf een sortering te kunnen kiezen en meerdere kolommen met informatie van iedere persoon te zien. Dit lijkt me een wens voor de wat langere termijn. Kan er als korte termijn oplossing een zoekschermpje boven de kolom 'Alle personen'? Dan kun je in ieder geval sneller naar een achternaam scrollen.

Aldfaer Programma
72Hoofdscherm - Koppelvenster 09/06/2008 - 15:43

Kan het koppelen van een partner niet op dezelfde wijze plaatsvinden als bij een kind of ouder? Maw: ik klik met de rechtermuisknop en kan dan kiezen uit: - Partner koppelen - Huwelijk koppelen - Geregistreerd partnerschap koppelen - Samenleven koppelen - Relatie koppelen - Onbekende relatievorm koppelen - Geen relatie koppelen Daarmee vermijd je ook de discussie dat je bij koppelen van een partner automatisch wel of niet 'Huwelijk' gekozen wil hebben. De huidige werkwijze is in ieder geval zeer onhandig. De cursor begint op de derde regel, terwijl je op de eerste regel nog iets moet invullen en je de tweede regel overslaat. Afhankelijk van het moment in de tijd waarmee je aan het werk bent, is de kans bijvoorbeeld zeer groot (in mijn geval) dat ik 9 van de 10 keer huwelijk kies. Die keuze wil ik dan ook default tot mijn beschikking hebben. Vandaar mijn wens het gelijk te trekken met ouder en kind. Want andere willen andere default keuzes.

Aldfaer Programma
73Tabbladen - volgorde 09/06/2008 - 15:44

Op het hoofdscherm staan nu veel tabbladen (8). Het zou prettig zijn als ik de tabbladen in een volgorde kan zetten die ik lekker werken vindt. De werkwijze zou daarbij dezelfde kunnen zijn als bij de Personenlijst.

Aldfaer Programma
74Tabblad Feiten 09/06/2008 - 15:45

Feiten in een eigen gekozen volgorde weergeven door bijvoorbeeld via de rechtermuisknop de mogelijkheid te hebben een stapje omhoog of omlaag te gaan met het feit waar de cursor op staat. Met name bij beroepen: als iemand drie verschillende beroepen heeft gehad en je weet niet van allemaal de periodes maar wel de volgorde, dan is het handig zelf de volgorde te kunnen bepalen.

Aldfaer Programma

© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526