Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina >Openstaande wensen
.

Openstaande wensen


U ziet hieronder een overzicht van de wensen zoals die door de gebruikers van Aldfaer zijn bekend gemaakt en die nog nie zijn gerealiseerd.

Opname van een wens in deze lijst heeft geen enkele betekenis tav het al dan niet (spoedig) realiseren ervan.

NummersorteerpictogramNaamOpgenomenBeschrijvingMeer detailsBetreft
150Hoofdscherm - Datum 08/24/2009 - 10:42

Ongeacht de gekozen windows systeem instelling of de Aldfaer vink "naam van de maand", volgt Aldfaer in het hoofdscherm uitsluitend de notatie dd.mm.jjjj
Volgens mij is het wenselijk dat Aldfaer de mogelijkheid biedt om ook (tenminste) dd.mmm.jjjj in het hoofdscherm weer te geven.

Opmerking: niet de Windows systeeminstelling volgen omdat dat ook Windows taalgekoppeld is.

Aldfaer Programma
151Werkbalk - Tonen Groepen 09/15/2009 - 10:52

Ikzelf ben zeer actief met het veld code. Doordat er in dit veld veel unieke gegevens (kunnen) staan, lijkt het mij handig als je diverse groepen hebt afgesplitst, dat je dit veld ook zichtbaar hebt in groepen.

Misschien is het mogelijk om d.m.v. een vinkje deze zichtbaar/onzichtbaar te maken. Nu zie je enkel Groep en Alle personen....

Misschien zijn er andere gebruikers die in Groepen ook andere velden willen zien. Dus een soort gelijke opzet(weergave)als de persoonslijst lijkt mij optimaal..

Aldfaer Programma
152Aldfaer Instellingen - veiligheidskopie 09/26/2009 - 10:02

Na wijziging van de grootte van materiaal bestanden blijft het icoon licht grijs en wordt bij afsluiten ook de vraag niet gesteld voor een VK ! Dwz dat ingeval je computer crast en je wil je stamboom terug openen met de VK met materiaal inbegrepen al je werk van materiaalbestands aanpassingen verloren is !
Kan een dergelijke bestands ingreep het opslag icoon niet activeren ?

Aldfaer Programma | Aldfaer Help
153Aldfaer Instellingen 09/28/2009 - 09:19

Voor nieuwe gebruikers lijkt het mij aan te bevelen dat het programma een nieuw genealogiebestand NIET in de map C:\Program Files\Aldfaer plaatst maar buiten de map Program Files, b.v. in C:\Documents\MyGen.

Aldfaer Programma
154Aldfaer rapport uitvoer 10/09/2009 - 07:40

Zou de mogelijkheid weer terug kunnen komen dat je bij een uitdraai van de tekst van een persoonkaart, na- en voorgeslacht zelf weer kan kiezen of je een HTML of een Word bestand wil maken, zoals dit in de oudere versies wel vermeld stond.

Je moet nu veel meer handelingen doen om de tekst op je computer op te slaan, en dat is niet handig!!

Aldfaer Programma
155Tabblad Persoon - Materiaal bestandsnaam aanpassing 10/13/2009 - 08:48

In de functie onderhoud is het mogelijk om bij de meeste items de tekst aan te passen.
(bv bronnen/straatnaam etc), deze wordt dan doorgevoerd bij alle betrokken records.

Bij de functie onderhoud materiaal kan je wel zien wat is gekoppeld, maar de bestandsnaam niet wijzigen.
Toch is dit naar mijn idee erg zinvol, in mijn geval om oude willekeurig gekozen bestandsnamen om te zetten naar een eenduidige structuur.

ik begrijp dat het qua programmeren iets ingewikkelder zal zijn omdat het externe koppelingen zijn.

Nog een stapje verder: als je op die manier een foto/document meteen in een andere subdirectory zou kunnen zetten zou helemaal geweldig zijn.

Aldfaer Programma
156Standaard rapporten 10/13/2009 - 17:36

Ik had graag de mogelijkheid gehad om kleur te brengen in de rapporten

Aldfaer rapporten | Aldfaer Programma
157Rapportage wizard - nieuw 10/20/2009 - 09:48

In een visueel model (of modellen) een programmeerbare uitvoer te kunnen samenstellen en voorzien van een visuele presentatie (preview) van de resulterende uitvoer en de mogelijkheid dat geprogrammeerde gebruiksklare model onder een eigen rapportnaam voor later (her)gebruik te kunnen bewaren.

Aldfaer Programma
158Standaard Persoonskaart 10/20/2009 - 09:55

Wens:Lege regels in Persoonskaart tussen Notities en Persoonsinfo

Wanneer men een persoonskaart uitschrijft/kopieert staan de persoonsinformaties en de notities onder elkaar zonder een lege regel ertussen. Zelfs al is er verschillende tekst,normaal en cursief is dit lastig/bijna onmogelijk van elkaar te onderscheiden!

Aldfaer rapporten
159Tonen - Verwijderen uit Groep 11/04/2009 - 11:01

Het had erg fijn geweest de mogelijkheid te hebben personen te kunnen verwijderen uit een bestaande groep.

Aldfaer Programma
160Aldfaer Instellingen 11/04/2009 - 11:27

De [*beveiligde teksten*] zijn door een vink uit te schakelen van publikatie.
Echter hierbij stel ik vast dat dit onafhankelijk op 2 verschillende plaatsen dient te gebeuren en wel
a) voor de rapportage en
b) voor de gedcom export.
Ik acht dit een uiterst gevaarlijke situatie want de gebruiker heeft in a) uitgeschakeld en doet vervolgens b) een gedcom export zonder na te gaan wat de instellingen voor de gedcom zijn met alle gevolgen van dien.

Aldfaer Programma
161Hoofdscherm Personen scrollen 11/06/2009 - 12:22

Zou het scrollwieltje misschien de functie kunnen krijgen om vooruit of achteruit door (eerder geopende) personen te kunnen scrollen?

Aldfaer Programma
162Aldfaer Verkorte toetsfuncties 11/06/2009 - 12:25

Is het mogelijk, om net als in Word, gegevens (tussen velden) te verslepen? Dat scheelt op den duur nogal wat muisklikken.

Aldfaer Programma
163Standaard rapporten - eigen tekst 11/15/2009 - 11:22

Ik zou graag onder de sjabloon tekst nog een deel eigen tekst (bijvoorbeeld statcounter code en een verwijzing naar mijn homepage) willen kunnen opnemen.

Deze standaard teksten zou ik graag in Aldfaer willen kunnen opgeven (zeg 10 verschillende teksten) en dan per sjabloon kunnen aangeven welke tekst(en) er onder het sjabloon moeten worden opgenomen (bijvoorbeeld 0,5,6)

Nog iets mooier zou het zijn als je ook boven de sjabloon tekst nog een stukje tekst kan opnemen (bijvoorbeeld de code voor een top menu)

Aldfaer rapporten | Aldfaer Programma
164Hoofdvenster Koppelen meervoudig 11/15/2009 - 11:30

Situatie; man1 met 1 kind; vrouw1 met 2 kinderen en uit onderzoek blijkt dat dit een echtpaar is en alle kinderen uit dit huwelijk zijn.

In geval vrouw in hoofdscherm en man koppelen komt vraag of de man de vader is van de kinderen van de vrouw
Omgekeerd man in hoofdscherm komt de vraag of de vrouw de moeder is van de kinderen van de man.

In beide gevallen wordt een deel van de kinderen "vergeten".
De wens is derhalve dat een vraagstelling in twee richtingen wordt ingevoerd b.v.
Is de man de vader van de kinderen van de vrouw etc.,
gevolgd door een tweede vraag
Is de vrouw de moeder van de kinderen van de man etc.
OF
Dat een uitvallijst met kinderen wordt getoond en dat men kan bepalen welke kinderen aan deze relatie gekoppeld moeten worden

De laatste heeft mijn voorkeur want dat kan mogelijk een universele oplossing voor de diverse koppelproblemen zijn.

Aldfaer Programma
165Werkbalk - Persoon Nieuw 12/07/2009 - 10:58

Graag een deel van die controles die nu bij controle gegevens kunnen worden uitgevoerd ook kunnen activeren als invoercontrole (dus gelijk waarschuwing geven bij het invoeren en log bij import gedcom)

Hiervoor bij Opties een rubriek invoercontroles toevoegen en daaronder mogelijkheid om controles op leeftijd en logische volgorde van data te activeren. Indien mogelijk zou ook de controle op mogelijk dubbele personen wenselijk zijn.
Ook een rubriek toevoegen voor GEDCOM inlees controles. Hieronder dan graag dezelfde opties als onder controleren gegevens.

Aldfaer Programma
166Hoofdscherm - koppelvenster nieuwe persoon 12/20/2009 - 01:01

Als we een nieuwe persoon toevoegen kunnen alle relevante gegevens in het invoerscherm worden getypt. De bronvermeldingen bij geboorte, doop, huwelijk etc. kunnen pas na invoer in het rechterdeel van het hoofdscherm worden verwerkt. Ik zou het handig vinden als het invoerscherm ook regels voor de bronnen bevat.

Aldfaer Programma
167Aldfaer diakritische tekens 01/05/2010 - 09:50

Graag zou ik willen dat het mogelijk wordt om alle diakritische tekens in te voeren. Ik heb familie in Hongarije en daar komt naast de u met umlaut: ü ook de u met dubbel accent aigu voor (hier niet weergegeven, omdat dit teken ook hier niet wordt geaccepteerd) en idem voor de o. De u en o umlaut zijn geen probleem omdat die in de standaard tekenset zitten. Maar de u en o met dubbel accent aigu lukken niet. Ik kan deze tekens door middel van plakken wel invoeren, maar ze worden niet bewaard. Ze veranderen terug in een u resp o zonder de dubbel accent aigu. De gegevens worden dus niet in unicode of UTF-8 bewaard.

Aldfaer Programma
168Aldfaer Internet Zoekfunctie 01/10/2010 - 17:44

zoekfunctie internet

Is het mogelijk om binnen Aldfaer een zoekfunctie te creëren, die personen op het internet gaat vergelijken met personen in de stamboom? Ik denk hierbij aan een soortgelijke functie die ook in MyHeritage aanwezig is.

Aldfaer Programma
169Werkbalk - Groepen samenstellen 01/11/2010 - 10:31

Kwartierstaat afsplitsen mist groepsvorming
Bij het afsplitsen van een kwartierstaat met in het rechtse groepsveld alles aan te vinken behalve:inclusief koppelingen van gekoppelde personen vewachte ik een aantal personen te bekomen gelijk aan het aantal als bij een standaard-aldfaerrapport kwartierstaat waarbij ook instelling alles aangevinkt staat ! Maar stel een verschil van meer dan 100 personen vast !!! Er ontbreken veel getuigen en kinderen van broers en zussen van de sosa personen !
Hoe is dit te verklaren : het zijn inderdaad de kinderen van broers en zussen met hun getuigen die ontbreken !
Daarom : een wens om de mogelijkheid bij "broers en zussen" de kinderen erbij te kunnen instellen !
Dan bestaat er een gelijkloop met het standaard aldfaer kwartierstaat rapport !

Aldfaer Programma

© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526