Start
 

Aldfaer

Hét gratis stamboomprogramma

U bent op pagina >Openstaande wensen
.

Openstaande wensen


U ziet hieronder een overzicht van de wensen zoals die door de gebruikers van Aldfaer zijn bekend gemaakt en die nog nie zijn gerealiseerd.

Opname van een wens in deze lijst heeft geen enkele betekenis tav het al dan niet (spoedig) realiseren ervan.

NummerNaamsorteerpictogramOpgenomenBeschrijvingMeer detailsBetreft
112Aldfaer - Instellingen Privacy 11/18/2008 - 11:20

Wens is een Tag te krijgen waarmee tot uiting komt dat een persoon in het Privacy Filter zit. De Tag zou idealiter de tekst moeten herhalen zoals die onder de Tab Diversen getoond wordt, zoals bijvoorbeeld "Niet publiceren: geboorte is nog geen 100 jaar geleden"

Met de toevoeging van een dergelijke tag aan de sjabloontaal kun je het algoritme van Aldfaer om te bepalen of een persoon gepubliceerd mag worden geheel in tact laten, maar kun je in je eigen sjabloon daar extra functionaliteit aan koppelen.

Aldfaer Programma
218Aldfaer - nieuwe records invoeren in groot bestand 01/26/2013 - 09:37

ik heb nu ruim 193.000 personen in mijn bestand en het wordt wel erg langzaam als ik een vader/moeder of kind ga aanmaken. Ik doe minimaal 1x per dag bestandsherstel en 1x per week controle op fouten in de database

Alex Langerak

Dat zijn ook mijn bevindingen bij een groot bestand (ca 310.000 pers.)
Wanneer er een geb- en of doopdatum ingevuld is bij de persoon op het hoofdtabblad wordt de invoer vertraagt (10-20 of soms meer sec.).
Wanneer er geen datum is ingevoerd blijft Aldfaer snel (ogenblikkelijk)
Tip: Knip even de datum weg, doe de invoer, en plak de datum terug dat is uit ondervinding de snelste manier van werken.
Aldfaerteam kan hier eens naar gekeken worden, eigenlijk is dit een wens.
De zoekopdracht loopt m.i. eerst via de geb/doopdatum i.p.v. van eerst via de naam.
Heeft geen invloed op de invoer: Geb. plaats, ovl. datum/plaats, notities enz...,
Alleen bij het aanwezig zijn van een geb./doopdatum is er vertraging op bij de invoer

Jef Paredaens

Aldfaer Programma
176Aldfaer Controle bij invoer 01/27/2010 - 23:47

Ik zou graag de mogelijkheid hebben om in te kunnen stellen dat er bij mogelijk foute invoer een waarschuwing gegeven wordt. Bij mogelijk foute invoer kan je dan denken aan die controles die nu bij bestandscontrole uitgevoerd worden aangevuld met de extra controles die nu m.b.v. de bonus gedaan kunnen worden. Dit dan voor de persoon die ingevoerd wordt.
Ik zou bijvoorbeeld een waarschuwing willen kunnen krijgen als ik een geboortedatum opgeef bij een kind die meer dan 11 maanden ligt na de sterfdatum van de vader.
Het liefst zou ik dan ook de grenzen voor de waarschuwing ook nog willen kunnen instellen.

De waarschuwing moet instelbaar zijn per controle, het moet dus ook mogelijk zijn in te stellen dat er geen waarschuwing gegeven wordt voor een bepaalde controle.

Aldfaer Programma
167Aldfaer diakritische tekens 01/05/2010 - 09:50

Graag zou ik willen dat het mogelijk wordt om alle diakritische tekens in te voeren. Ik heb familie in Hongarije en daar komt naast de u met umlaut: ü ook de u met dubbel accent aigu voor (hier niet weergegeven, omdat dit teken ook hier niet wordt geaccepteerd) en idem voor de o. De u en o umlaut zijn geen probleem omdat die in de standaard tekenset zitten. Maar de u en o met dubbel accent aigu lukken niet. Ik kan deze tekens door middel van plakken wel invoeren, maar ze worden niet bewaard. Ze veranderen terug in een u resp o zonder de dubbel accent aigu. De gegevens worden dus niet in unicode of UTF-8 bewaard.

Aldfaer Programma
123Aldfaer gebruik toetsenbord 01/09/2009 - 10:00

In aanvulling op wens #120;
Indien er sneltoetsen komen voor een snellere invoermogelijkheid, dus toetscombinaties die de cursor rechtstreeks in het gevraagde invoerveld plaatsen, is er dan een mogelijkheid om bij gebruik van een sneltoets ook een "repeat sneltoets" te introduceren.
Met een repeattoets wordt bedoeld dat het gegeven, dat bij een voorgaande gelijke sneltoets werd ingeklopt, als default "blauw" in het invoerveld gekopieerd wordt, waarbij OK/return voor acceptatie volgt of gewoon overschreven wordt met nieuwe ingetikte data.

Aldfaer Programma
120Aldfaer gebruik toetsenbord 01/03/2009 - 15:33

De wens is voor sneltoetsen te ontwikkelen als ondersteuning voor het sneller invoeren van gegevens.

De huidige sneltoetsen uit de handleiding ondersteunen niet bij het snel invoeren van persoonsgegevens. Met een sneltoets zou je direct naar het in te vullen veld moeten kunnen.

Aldfaer Programma
47Aldfaer installatie 09/06/2008 - 10:00

Na installatie een welkom boodschap en uitleg eerste handelingen op grijs start scherm.

Ingediend voor april 2008

Aldfaer Programma
177Aldfaer Installatie 01/27/2010 - 23:55

Installatie op en gebruik van externe harde schijf mogelijk maken (portable versie) op zodanige wijze dat Aldfear geen last heeft van mogelijk wijzigende schijfletters en schermresoluties.

Indien mogelijk bij een externe NTFS schijf ook rekening houden met gebruikersrechten en zorgen dat je geholpen wordt om op meerdere machines de rechten zo in te stellen dat je een stamboom ook op een andere machine kan wijzigen dan die waarop hij is aangemaakt, zonder dat dat problemen oplevert op de oorspronkelijke machine.

Aldfaer Programma
89Aldfaer Installatie Nieuwe Versie 09/23/2008 - 10:25

Het zou wenselijk zijn dat bij handmatige installatie van een Aldfaer.exe tijdens de installatie gecontroleerd wordt op het bestaande versienummer als er een Aldfaer.exe in het installatiepad aanwezig is.

Aldfaer Programma
117Aldfaer Instellingen 12/31/2008 - 18:14

Wens is een default relatietype te kunnen instellen voor het toevoegen van een partner. Het liefst ook nog kunnen opgeven dat die default alleen geldt als de relatiedatum voor een op te geven jaar ligt.

Aldfaer Programma
153Aldfaer Instellingen 09/28/2009 - 09:19

Voor nieuwe gebruikers lijkt het mij aan te bevelen dat het programma een nieuw genealogiebestand NIET in de map C:\Program Files\Aldfaer plaatst maar buiten de map Program Files, b.v. in C:\Documents\MyGen.

Aldfaer Programma
160Aldfaer Instellingen 11/04/2009 - 11:27

De [*beveiligde teksten*] zijn door een vink uit te schakelen van publikatie.
Echter hierbij stel ik vast dat dit onafhankelijk op 2 verschillende plaatsen dient te gebeuren en wel
a) voor de rapportage en
b) voor de gedcom export.
Ik acht dit een uiterst gevaarlijke situatie want de gebruiker heeft in a) uitgeschakeld en doet vervolgens b) een gedcom export zonder na te gaan wat de instellingen voor de gedcom zijn met alle gevolgen van dien.

Aldfaer Programma
88Aldfaer Instellingen - Grafisch 09/18/2008 - 22:20

Mogelijkheid om in het grafisch rapport de naam van de (1) maand voluit of (2) in 3 letters te krijgen of (3) als een getal van 1 tot 12.

Voor een deel dus net zoals bij de tekstrapporten.

Aldfaer rapporten
145Aldfaer Instellingen - Materiaal 07/08/2009 - 23:02

Het maximum aantal foto's instelbaar maken voor een presentatie/print in de instellingen. Als op de vraag "Max aantal foto's" dan het getal 1 ingevuld wordt, is dat hetzelfde als de huidige situatie. Maar omdat ik soms hele series foto's gekoppeld heb, kan ik daar ook een maximum van bijvoorbeeld 5 aan geven. Velen zullen toch een zekere prioriteit in hun materiaal aangebracht hebben. Ikzelf hou de volgende volgorde aan: pasfoto, huwelijksfoto, gezinsfoto, woning,overlijdensbericht en vervolgens de pasfoto's in de verschillende levensfasen. Wil je alle foto's gepubliceerd hebben, dan kun je het getal op bijvoorbeeld 99 zetten.
Wat zou ik gelukkig zijn als dit in een volgende versie verwerkt zou zijn.

Aldfaer Programma
84Aldfaer Instellingen - OVL afhandeling 09/15/2008 - 00:11

De wens bestaat om de zin "..... is overleden" in totaliteit uit te kunnen schakelen. Het programma vult die zin altijd in en je kunt de zin wel beïnvloeden door een tijdsindicatie en tekst, maar er komt altijd tekst, die niet altijd gewenst is.

Aldfaer rapporten
152Aldfaer Instellingen - veiligheidskopie 09/26/2009 - 10:02

Na wijziging van de grootte van materiaal bestanden blijft het icoon licht grijs en wordt bij afsluiten ook de vraag niet gesteld voor een VK ! Dwz dat ingeval je computer crast en je wil je stamboom terug openen met de VK met materiaal inbegrepen al je werk van materiaalbestands aanpassingen verloren is !
Kan een dergelijke bestands ingreep het opslag icoon niet activeren ?

Aldfaer Programma | Aldfaer Help
33Aldfaer Instellingen - Vensters 09/04/2008 - 16:37

Met de toename van de beeldschermresoluties worden de teksten in de vesters steeds kleiner. Voor een aanmerkelijke groep, vooral veel oudere, gebruikers, begint dit een handicap te worden. Vandaar de wens om binnen redelijke grenzen de puntgrootte van het programma te kunnen wijzigen.

Aldfaer Programma
168Aldfaer Internet Zoekfunctie 01/10/2010 - 17:44

zoekfunctie internet

Is het mogelijk om binnen Aldfaer een zoekfunctie te creëren, die personen op het internet gaat vergelijken met personen in de stamboom? Ik denk hierbij aan een soortgelijke functie die ook in MyHeritage aanwezig is.

Aldfaer Programma
193Aldfaer Invoer -Tonen Verwantschap 06/06/2010 - 09:33

Graag zou ik bijvoorbeeld met een kleur of merkteken willen zien of een ingevoerde persoon verwant is aan een vooraf ingestelde afstammeling. Bijvoorbeeld mijn zoon.

Reden hiervoor is dat soms parallelle familietakken worden uitgezocht, bijvoorbeeld op vernoemingen of voor mensen die daar om vragen. Bijvoorbeeld een schoonfamilielid.
Bij het steeds verder invoeren ben je dan soms kwijt dat je te maken hebt met een zijtak. Natuurlijk kan je de verwantschap wel vinden, maar het zou handig zijn als dit direct te op het scherm te zien is. Zo hou je overzicht en voorkom je fouten.

Aldfaer Programma
192Aldfaer Invoercontrole 06/06/2010 - 09:24

In bijna alle programma's worden e-mail adressen en website adressen als zodanig herkend en verwerkt.
Dit moet toch ook binnen Aldfaer, zonder moeizame en voor velen onbegrijpelijke coderingen, mogelijk zijn.
Dus tik ik
r@deruiter.ch

of www.deruiter.ch dan dient dat, net zoals in dit forum, als zodanig herkend te worden

Aldfaer Programma

© Stichting Aldfaer - ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nr. 01096526